• Żabki

     • Ramowy rozkład dnia

     • GRUPA - „ŻABKI”Znalezione obrazy dla zapytania żabki

      Grupa pracuje w godzinach od 6:30 do 16:30

      6:30 – 8:30 schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne nauczycielki z    

                               dziećmi, zabawy dowolne wg zainteresowania, ćwiczenia poranne,  

                               czynności, higieniczne, przygotowanie do śniadania.

      8:30 – 9:00 I śniadanie, czynności higieniczne – mycie zębów,  przygotowanie do   zajęć.  

      9:00 – 10:15 Zajęcia organizowane z całą grupą lub w zespołach przewidziane

      planem wychowawczo-dydaktycznym, stwarzanie sytuacji sprzyjających

      aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych i fizycznych.

      10:15 – 10:45 pobyt na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki, obserwowanie przyrody z    

                                    uwzględnieniem zmian zachodzących w cyklu czterech pór roku, ćwiczenia    

                                    gimnastyczne.

      10:45 – 11:30 tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej zabawy,

                                    wspólne porządkowanie zabawek, zabiegi higieniczne.

      11:30 – 12:00 II śniadanie, pokonywanie uprzedzeń do niektórych potraw

      12:00 – 12:30 relaks przy muzyce, słuchanie utworów literackich czytanych przez

                                    nauczycielkę.

      12:30 – 13:45 kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zabawy ruchowe w ogrodzie  

                                   przedszkolnym, zabawy kreatywne: plastyczne, muzyczne, przygotowanie do obiadu.

      13:45 – 14:00 głośne czytanie literatury dziecięcej.

      14:00 – 14:30 obiad, wyrabianie nawyków  higieniczno – kulturalnych, związanych

                                   ze spożywaniem posiłku.

      14:30 – 16:30 tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy

                                    zdolności i zainteresowania, prowadzenie obserwacji pedagogicznej.

                                    swobodna zabawa wg zainteresowań dzieci, rozchodzenie się dzieci.