• Kadra Pedagogiczna

     • Konsultacje dla Rodziców

     • Znalezione obrazy dla zapytania konsultacje z nauczycielami gify

      DRODZY RODZICE!

      W trosce o zaspokojenie Państwa potrzeb dotyczących pozyskiwania informacji o dziecku oraz wspierania Rodziców w funkcji wychowawczej proponujemy kontakt telefoniczny z wychowawcami grupy:

      w sprawach pilnych pod nr telefonu 32 2582213 w godz. pracy grupy

      konsultacje telefoniczne dla Rodziców pod nr telefonu podanym przez nauczyciela w wyznaczonych dniach i godz. lub wg potrzeb.

      Ponadto proponujemy kontakt e-mail na adres przypisany do danej grupy.

      Kontakt telefoniczny z dyrektorem: 32 2582213 codziennie od godz. 10:00 do 11:00

       

       

      GRUPA "PSZCZÓŁKI"

      Kontakt telefoniczny: p.mgr Marta Nowosad

      PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 16:00 - 17:00

      Kontakt e-mail: mp48pszczolki@gmail.com

       

      GRUPA "MOTYLKI"

      Kontakt telefoniczny: p.mgr Marzena Kopeć  

      Kontakt telefoniczny: p. mgr Katarzyna Sławek

      ZGODNIE Z USTALENIAMI WG POTRZEB

      Kontakt e-mail: motylki48@onet.pl

       

      GRUPA "BIEDRONKI"

      Kontakt telefoniczny: p.mgr Jolanta Koza

      WTOREK OD GODZ. 17:00 - 18:00 

      Kontakt telefoniczny: p.mgr Gabriela Śliwa

      PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 17:00 - 18:00

      Kontakt e-mail: mp48biedronki@outlook.pl

       

      GRUPA "ŻABKI"

      Kontakt telefoniczny: p.mgr Beata Pilch 

      Kontakt telefoniczny: p.mgr Grażyna Niemiec 

      ZGODNIE Z USTALENIAMI WG POTRZEB

      Kontakt e-mail: zabki48@onet.pl

       

      GRUPA "MRÓWKI"

      Kontakt telefoniczny: p.mgr Iwona Kurzyk 

      Kontakt telefoniczny: p.mgr Urszula Minta-Stanisławska

      ZGODNIE Z USTALENIAMI WG POTRZEB

      Kontakt e-mail: mrowki48@gmail.com

       

      Znalezione obrazy dla zapytania dyzur psychologaPSYCHOLOG

      Kontakt telefoniczny: p.mgr Bożena Kłek; tel. 500041166

      PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 17:00 - 18:00

      lub wg potrzeb

       

      Znalezione obrazy dla zapytania dyzur logopedyLOGOPEDA

      Kontakt telefoniczny: p.mgr Małgorzata Wojtusiak; tel. 32 2582213

      CZWARTEK OD GODZ. 8:30 - 9:00

       

      Oprócz przedstawinych form kontaktu  istnieje możliwość umówienia się na spotkanie osobiste w ustalonym terminie.

      Zachęcamy Rodziców do kontaktów z nauczycielami w celu omówienia rozwoju dziecka i jego funkcjonowania w środowisku przedszkolnym.