• Żabki

     • Opis grupy

     • Znalezione obrazy dla zapytania grupa żabki

      Grupa ŻABKI to grupa dzieci 5,6 letnich.

      Nauczyciele prowadzący:

      P. mgr Marzena Kopeć

      P. mgr Katarzyna Herba

      Grupa realizuje " Program wychowania przedszkolnego " PWN autor Elzbieta Koros oraz program autorski wychowania zdrowotnego "Wiem Co Jem"

      Cała grupa uczestniczy w zajęciach muzyczno-rytmicznych i zajęciach z języka angielskiego. W pozostałych zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci , dzieci uczestniczą na życzenie rodziców.