• Mrówki

     • Opis grupy

     • Grupa MRÓWKI to grupa dzieci  6  letnich.

      Nauczyciele prowadzący:

      P. mgr Gabriela Śliwa

      P. mgr Jolanta Koza

      Grupa realizuje program wychowania przedszkolnego "Świat w kolorach" Elżbiety Kordias oraz program autorski wychowania zdrowotnego "Wiem Co Jem"

      Cała grupa uczestniczy w zajęciach muzyczno-rytmicznych i zajęciach z języka angielskiego. W pozostałych zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci , dzieci uczestniczą na życzenie rodziców.