• Zajęcia dodatkowe

     • Zasady organizacji zajęć dodatkowych

     • Znalezione obrazy dla zapytania zajęcia dodatkowe dla dzieci

      W naszym przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci z języka angielskiego oraz zajęcia muzyczne.    

      Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.  Czas zajęć dla dzieci 5-6 letnich wynosi 30 minut, a dla dzieci 3-4 letnich 15 minut. Zajęcia te prowadzą nauczyciele specjaliści zatrudnieni w naszym przedszkolu.

      Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w każdy wtorek od godz. 12:00 do 14:15 ,  

      zajęcia muzyczno-rytmiczne w każdy wtorek od godz.9:00 do 11:00.

       Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich dzieci przedszkolnych. Na te zajęcia dzieci nie zapisujemy.

      Ponadto proponujemy inne zajęcia rozwijające zainteresowania dziecka. Na zajęcia te dzieci zapisujemy u prowadzących.

      Grupa dzieci uczestniczących w kółkach zainteresowań może liczyć nie wiecej, niż 15 dzieci. Znalezione obrazy dla zapytania zajęcia dodatkowe w przedszkolu

      Przy zapisywaniu dziecka na zajęcia prosimy uwzględnić chęci, zainteresowania i potrzeby dziecka!

       

       

       

       Katalog proponowanych zajęć 

      Dzień tygodnia

      Rodzaj kółka zainteresowań

      godzina

      Grupa wiekowa

      Prowadzący

               
               

       

      Znalezione obrazy dla zapytania PRZEDSZKOLAK W RUCHU