• Informacje dla Rodziców

     • Informacje Urzędu Miasta Katowice

     •  

      Szanowni Państwo,

       

      Od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

      Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące: m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

      Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia  2019 r.o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

      Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

      Zachęcamy do śledzenia wydarzeń i publikacji związanych z udostępnianiem wyników uzyskanychw Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Informacje o konferencjach on-line są dostępne na stronie spis.gov.pl.

      Znalezione obrazy dla zapytania urząd miasta katowice

      Szanowni Państwo,

       

      Dnia 22 września 2018 r. w ramach Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowania Środowiska przy ul. Młyńskiej 2 powstało Miejskie Centrum Energii. Od 01.02.2019 r. MCE jest prowadzone przez Biuro Zarządzania Energią.

      Mieszkańcy Katowic mogą dowiedzieć się tutaj  o miejskich dotacjach celowych do zmiany sposobu ogrzewania w budynkach jedno- i wielorodzinnych, montażu instalacji OZE, jak również o innych projektach na szczeblu województwa i kraju a także uzyskać poradę dotyczącą wyboru sposobu ogrzewania budynków.

      Uważamy, że polubienie, śledzenie oraz udostępnianie przez Państwa naszego profilu pozwoli dotrzeć do większej grupy mieszkańców zainteresowanych dotacjami miejskimi, rządowymi jak również informacjami związanymi m.in. z ochroną powietrza, klimatu i oszczędzaniem energii.

      Dodatkowo, w ramach działalności MCE organizowane są spotkania z mieszkańcami w ramach „Black or Green Tea”, na które zapraszane są osoby związane z działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza. Naszymi gośćmi do tej pory byli m.in Komendant Straży Miejskiej w Katowicach, przedstawiciele Korporacji Mistrzów Kominiarstwa Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Muzeum Energetyki. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu.

      Profil na portalu społecznościowym FB oraz strona internetowa www.katowice.energiaisrodowisko.pl to obok porad osobistych, emailowych, telefonicznych jeden ze sposobów na zintensyfikowanie działań informacyjno-edukacyjnych dla naszych mieszkańców.

       

      Z poważaniem
      Miejskie Centrum Energii 
      Biuro Zarządzania Energią
      Urząd Miasta Katowice
      ul. Młyńska 2
      40-098 Katowice