• Zajęcia dodatkowe

     • Zajęcia muzyczno-rytmiczne

     • Znalezione obrazy dla zapytania zajęcia muzyczne w przedszkolu DRODZY RODZICE!

      Informujemy, iż bezpłatne dodatkowe zajęcia muzyczno-rytmiczne odbywają się we wtorki.

      Grupa "Pszczółki"  od godz. 9:00-9:15

      Grupa"Motylki"  od godz. 9:45-10:00

      Grupa "Biedronki" od godz. 9:15-9:45

      Grupa"Żabki" od godz. 10:30-11:00

      Grupa"Mrówki" od godz. 10:00-10:30

       

      PROGRAM ZAJĘĆ

       

      Muzyka również jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego i muzycznego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną.

             W wieku przedszkolnym zaczynają rozwijać się zdolności i predyspozycje muzyczne. Ich rozwój zależy od takiej pracy nad umuzykalnieniem, aby kontakt ze światem dźwięków wpływał na zwiększanie się wrażliwości słuchowej. Kształtuje się wtedy umiejętność przeżywania muzyki i zainteresowania nią, oraz wyrabia się nawyk bycia odbiorcą i współtwórcą muzyki.

      Każda z tych form kształci inne umiejętności, a ich różnorodność urozmaica zajęcia, oraz pobudza zainteresowania i aktywność dziecka.

      ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PROGRAMU

      Program przeznaczony jest do realizacji zajęć muzyczno-ruchowych w przedszkolu. Opracowany jest na dwa poziomy: dla dzieci 3-4 letnich, oraz 5-6 letnich. Program zgodny jest z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz.U.nr.4, poz.7 z 2009r.). Treści programu zostaną zrealizowane poprzez zabawy muzyczno-rytmiczne, prowadzone  raz w tygodniu.

      Zajęcia będą rozpoczynały się rozgrzewką ogólnorozwojową, a kończyły ćwiczeniami wyciszającymi. Środkowa część zajęć przeznaczona będzie na zabawy muzyczne, ruchowe i taneczne zawarte w harmonogramie działań edukacyjnych.

             CELE PROGRAMU

      • Kształcenie orientacji w schemacie ciała;
      • Rozwijanie pamięci słuchowej;
      • Rozwijanie koncentracji uwagi;
      • Rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej;
      • Kształcenie koordynacji słuchowo-ruchowej;
      • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej;
      • Kształtowanie koordynacji ruchowej;
      • Wyrabianie poczucia rytmu;
      • Kształtowanie estetyki ruchu;
      • Wprowadzanie radosnej atmosfery;
      • Kształcenie orientacji w przestrzeni.
      • Wzbogacanie repertuaru ruchów;
      • Rozwijanie gibkości;
      • Rozwijanie elastyczności ruchów;
      • Rozwijanie zwinności;
      • Wzmacnianie wydolności organizmu;
      • Uwrażliwienie na nastrój słyszanej muzyki;
      • Odwzorowywanie różnych nastrojów muzycznych w swobodnym tańcu;
      • Rozwijanie pamięci ruchowej;
      • Przełamywanie nieśmiałości;
      • Otwieranie się na nowe sposoby ruchu;
      • Poznawanie różnego rodzaju muzyki.