• Zajęcia dodatkowe

     • Zajęcia z języka angielskiego

     • Znalezione obrazy dla zapytania zajęcia z jęz. angielskiegoDRODZY RODZICE!

      Informujemy, iż bezpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego  prowadzone są dla wszystkich dzieci i odbywają się w każdy wtorek:

      Grupa "Pszczółki" od godz. 13:45 do 14:00

      Grupa "Motylki"  od godz. 13:30 do 13:45

      Grupa "Biedronki"   od godz. 12:00 do 12:30

      Grupa "Żabki"  od godz. 13:00 do 13:30

      Grupa "Mrówki"   od godz. 12:30 do 13:00

       Prowadzący: Ratnasiri Suriya Arachchige Don

      English for Pre-schoolers (Angielski dla przedszkolaków)

      Topics (tematy)

      1. Pytanie o imię/ wiek i odpowiedź na to pytanie:  Questions : What’s your name ? I’m Paul/ Jane, How old are you? I’m five /six. How are you ? Fine . How’s the weather ? It’s sunny/ cloudy/ rainy. What colour is it? Blue / red/ yellow
      2. Powitanie, pozdrawianie i  pożegnanie :Hello children, Hello teacher, Hi, Good Bye.
      3. Prośby i podziękowania (Give me ..., please, bring it , take it ,come in please, Thank you)
      4. Przedstawianie siebie i innych (I’m ..., My name is ...., This is Tom/ Kasia ..., It’s my mummy/ daddy)
      5. Kolory- Colours: red, blue, green, yellow, black, pink ,orange, white, brown, purple, grey, cream
      6. Liczebniki od 1-20 (Numbers :one , two, three ,four , five , six, seven, eight, nine, ten….)
      7. Rodzina: Family : mummy, daddy, sister, brother, baby, grandma, grandpa
      8. Części ciała : Parts of the body: head, nose, eras,, chin, arm, leg , foot,  tummy  eyes, mouth, hands, toes, tummy, shoulders, knees,
      9. Przybory szkolne: Pen, pencil, school bag, ruler, pencil case, rubber…
      10. Figury geometryczne: triangle, square, rectangle, diamond, oval, circle, star, heart
      11. Komendy: sit down, stand up,  wave your hands ,clap your hands, listen, look, don’t look, draw, pick up ,stamp your feet, close your eyes, open your eyes, tidy up, wiggle your ears, etc
      12. Opisywania pogody i por roku : How’s  the weather ?(Jaka jest pogoda? ) cold /hot , rainy  windy, cloudy, sunny, snowy, foggy……

      Seasons :Spring, Summer, Autumn, Winter

      1. Ubrania: jacket, boots, scarf, hat, jeans, shoes, coat, dress , jumper, dress, socks
      2. Opisywanie umiejętności: I can  sing. I can’t  dance/ ride a bike,  I can fly/play football…..
      3. Wyrażanie uczuć i upodobań  (emotions : happy, sad, scared, angry …./ I like…… I love ….)
      4. Święta, nazwy symboli i życzenia świąteczne (elementy kultury anglosaskiej: Halloween,  Christmas, Easter) Santa Claus, sleigh, sleigh, reindeer  Happy Halloween, pumpkin, ghost, Happy Christmas, Christmas tree, Christmas balls, snowflakes, presents, Happy Easter, Easter bunny, egg…..
      5. Przymiotniki  ( sizes, emotions, speed):  clean /dirty, sad/happy, big/small, slow/fast, happy/sad , sleepy, scared
      6. Rozpoznawanie różnych potraw (napoje, owoce, jedzenie itp.) Food :milk, juice, tea, banana, apple, orange, tomato, ham sausage, chicken cheese, egg, pizza, lollipops, jam, cake, popcorn
      7. Rozpoznawanie zwierząt: Animals
      • Zwierzę domowe: pets: cat, dog, fish, rabbit
      • Zwierzęta w gospodarstwie rolnym: Farm animals:  horse, pig, duck, cow, rabbit, sheep, goat.....
      • Zwierzęta dzikie : wild animals :elephant, lion, snake, tiger, crocodile, monkey, zebra, spider, giraffe, hippo, dinosaur, kangaroo, penguin
      1. Czasowniki ruchu: (Action verbs): sit down stand up , stomp, open, close, jump, swim, go, walk, fly, dance, climb, run, touch,  sleep, roll over, clap, wiggle, hop, skip……
      2. Zabawki ( Toys) : teddy, doll, ball, bike, kite, scooter, car, boat, blocks, plane, tarin , scooter
      3. Pomieszczenia w domu: House: bathroom, bedroom, kitchen, living room, hall, garden
      4. Alfabet i  identyfikacja słów

       

      Oto kilka linków do piosenek, których dzieci mogą słuchać w domu

      1. ALPHABET SONG (Capital letters)

      https://supersimple.com/phonics-fun/the-super-simple-alphabet-song-uppercase/

       

      1. Film  -The Alphabet

      https://supersimple.com/super-duper-ball-pit/the-alphabet/

       

      1. Animals and their  sounds

      https://supersimple.com/song/animals-on-the-farm/

       

      1. Zoo animals and their actions

       https://supersimple.com/song/lets-go-to-the-zoo/

       

      1. Wild animals

      https://supersimple.com/song/yes-i-can/

       

      1. Clothes

      https://supersimple.com/song/this-is-the-way-we-get-dressed/

      https://supersimple.com/song/put-on-your-shoes/

       

      1. Colours

      https://supersimple.com/song/red-yellow-green-blue/

       

       

      1. Emotions

      https://supersimple.com/song/hello/

      https://supersimple.com/song/if-youre-happy/

       

      1. Food

      https://supersimple.com/song/do-you-like-broccoli-ice-cream/

       

      1. Parts of body

      https://supersimple.com/song/one-little-finger/

      https://supersimple.com/song/how-many-fingers/

       

      11.Shapes

      https://supersimple.com/song/shape-song-1/

      https://youtu.be/03pyY9C2Pm8

       

      12.Weather

      https://supersimple.com/song/hows-the-weather/

       

      13. Vehicles

      https://supersimple.com/song/row-row-row-your-boat/

      https://supersimple.com/song/wheels-on-the-bus/

       

      PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

      Program ten jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat i uwzględnia ich możliwości oraz wykorzystuje znane teorie i strategie dotyczące nauczania języków obcych.

      I. Cel główny:

      • wykształcenie u uczniów świadomości fonologicznej.

      II. Cele ogólne:

      • stopniowe poznawanie podstaw materiału językowego, który będzie stanowił bazę do dalszej nauki,
      • motywowanie do nauki języka obcego,
      • rozwój kompetencji komunikacyjnej, która ma pozwolić dziecku zaspokoić ciekawość i wytworzyć potrzebę komunikowania się,
      • rozwijanie pewności siebie i umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwości osiągania założonych celów,
      • rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych
      • rozwój umiejętności związanych ze słuchaniem:
       • uwrażliwienie na melodykę języka angielskiego,
       • rozumienie instrukcji i reagowanie na classroom language,
       • rozumienie krótkich poleceń nauczyciela,
       • rozumienie nagranych poleceń i dialogów,
       • rozpoznawanie poznanych słów, piosenek i rymowanek,
       • rozumienie nazw zabawek, członków rodziny i przedmiotów z najbliższego otoczenia, kolorów, zwierząt, środków lokomocji, części ciała, produktów spożywczych, pór roku.
      • rozwój umiejętności związanych z mówieniem:
       • imitowanie poprawnej wymowy słów i zwrotów,
       • recytowanie krótkich tekstów piosenek i rymowanek,
       • odgrywanie scenek sytuacyjnych, dialogów, historyjek obrazkowych,
       • podawanie nazw ludzi, zabawek, członków rodziny, przedmiotów z najbliższego otoczenia, kolorów, zwierząt, środków lokomocji, części ciała, produktów spożywczych, pór roku,
       • odpowiadanie pojedynczymi wyrazami na proste pytania,
       • budowanie prostych i krótkich wypowiedzi dotyczących siebie, rodziny, zabawek, itp.

      III. Metody nauczania:

      • słuchanie i powtarzanie piosenek,
      • zabawy ruchowe,
      • zabawy mające na celu integrację grupy,
      • powtarzanie przyswojonego materiału,

      IV. Metodologia:

      Program ten opiera się w głównej mierze na metodzie zwanej TPR (Total Physical Response). Metoda ta wykorzystuje rozumienie i reagowanie całym ciałem na polecenia nauczyciela, maksymalizując efekty nauczania poprzez włączenie ruchu w proces dydaktyczny, wykorzystując fakt, że dzieci bardziej efektywnie uczą się poprzez fizyczne reakcje niż poprzez werbalne powtarzanie.

      Dzięki tej metodzie dzieci traktują naukę języka jak zabawę. Metoda ta umożliwia również w prosty i – co najważniejsze – bezstresowy sposób kontrolować postępy dzieci.

      V. Główne treści nauczania:

      • powitanie, pożegnanie,
      • opisywanie samopoczucia,
      • classroom language, polecenia po angielsku (np. wstań, usiądź, wskaż, itp.),
      • części ciała,
      • piosenki świąteczne,
      • zabawy ruchowe po angielsku,
      • członkowie rodziny,
      • kolory,
      • nazwy artykułów spożywczych,
      • angielskie rymowanki, wyliczanki i piosenki dla dzieci,
      • nazwy zwierząt,
      • nazwy zabawek,
      • pory roku,
      • dni tygodnia.