• O nas

     • Procedura - zdrowe dziecko

     • Procedura przyjęcia do przedszkola

      zdrowego dziecka

       

      1.  Do przedszkola może uczęszczać jedynie zdrowe dziecko, nie narażające innych dzieci na infekcje.

      2. Zgodnie z pkt.8 Regulaminu Miejskiego Przedszkola 48 rodzice (opiekunowie prawni) powinni powiadomić dyrektora  lub nauczyciela o nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą, szczególnie chorobą zakaźną.

      3. W trosce o zdrowie innych dzieci, w przypadku przyprowadzenia  do przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, takimi jak: gorączka, kaszel, wysypka, wymioty, biegunka - nauczycielka  ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

      4. Dziecko, u którego poprzedniego dnia stwierdzono objawy chorobowe oraz po nieobecności spowodowanej chorobą,  będzie przyjęte do przedszkola po okazaniu przez rodzica (opiekuna) własnego OŚWIADCZENIA  z wpisem  ,, dziecko  jest zdrowe".

      5. W przypadku choroby przewlekłej, alergicznej, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o mogących pojawiać się objawach chorobowych nie będących źródłem zakażenia dla innych dzieci.

      6. Jeżeli podczas pobytu w przedszkolu nauczycielka stwierdzi  u dziecka niepokojące objawy jak: gorączkę, wysypkę, wymioty, biegunkę lub inne, powiadamia o nich telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych). Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.