• O nas

     • Ubezpieczenie dzieci

     •                           ZAKRES UBEZPIECZENIA DZIECI 

                               od następstw nieszczęśliwych wypadków

                             W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

      UBEZPIECZYCIEL: PZU S.A.

      SUMA UBEZPIECZENIA        10 000 zł  WARIANT II      zakres podstawowy
       

      1.

      100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową.

      2.

      Za trwałe uszkodzenie ciała – w zależności od rodzaju uszkodzenia do 100%

      3.

      Za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała – 1%.

      4.

      Z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów – w zależności od rodzaju kości lub stawu – za pojedynczy uraz do 11%.

      5.

      Za jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszkodzenia ciała, ( złamań kości, zwichnięć stawów, oparzeń i odmrożeń, wstrząśnienia mózgu) a wymagające interwencji lekarskiej –  1,5% sumy ubezpieczenia.

      6.

      Z tytułu oparzeń i odmrożeń – do 20% sumy ubezpieczenia

      7.

      Z tytułu wstrząśnień mózgu lub podejrzenia wstrząśnięcia mózgu –do  3% sumy ubezpieczenia.

      8.

      Z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń (wymagające hospitalizacji) – 10% sumy ubezpieczenia.

      9.

      Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy zębów stałych - do 25% sumy ubezpieczenia.

       

      Świadczenie dodatkowe objęte umową ubezpieczenia: zwrot kosztów leczenia do 30% sumy ubezpieczenia w NNW (np. opłata za wizytę u lekarza, koszty transportu, zakup leków).

      Ubezpieczony objęty jest ochroną przez okres roku szkolnego tj. od 01.09.2021 do 31.08.2022 przez 24 godz. na dobę w kraju i za granicą.

      Składka za powyższy zakres – wynosi : 34,00 zł

      Proponowane ubezpieczenie jest dobrowolne i zawierane jest na wniosek rodzica.

      Nr polisy: 1023333625    Wariant II, wg wykazu imiennego

      Zgłoszenie szkody:http://pzu.plZnalezione obrazy dla zapytania ubezpieczenie dzieci