• Nasza oferta

     • Programy realizowane w Miejskim Przedszkolu nr 48

     •  

      PROGRAMY NAUCZANIA

      W roku szkolnym 2021/2022 dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 48  w Katowicach dopuścił do użytku następujące programy nauczania:

      1. Iwona Lewkowicz, Anna Tworkowska-Baraniuk „Zabawy z Porami Roku”  program wychowania przedszkolnego realizowany w grupie  3 - 6-latków.
      2. Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek „Spotkania Dzieci Bożych" program katechezy realizowany w grupie 3 - 6 latków.
      3. Joanna Tracz „Ćwicz z nami Przedszkolakami” program własny zajęć terapeutycznych z rehabilitantem. 
      4. Karin Małowicz -  "Przedszkolak w świecie muzyki i tańca" program własny zajęć muzyczno-rytmicznych realizowany w grupie 3 - 6 latków.
      5. Marzena Kopeć -  "Klub małego Czytelnika" program własny rozwijania zainteresowań czytelniczych realizowany w grupie 3 - 6 latków.

       

      W celu realizacji przez przedszkole własnej koncepcji pracy, opartej na dążeniu do wszechstronnego rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju jego zainteresowań w bezpośrednim kontakcie ze sztuką, dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w projekcie KAKADU  czyli Kosmicznym Klubie Aktywności Dziecięcej.

      Ponadto dzieci uczestniczą w cyklu warsztatów plastycznych "Stwórzmy sobie arcydzieło", edukacyjnych "Akademia Młodego Naukowca"  oraz w warsztatach regionalnych "Szkółka Gwary Śląskiej"realizowanych w Miejskim Domu Kultury.

      W zakresie wychowania muzycznego dzieci korzystają z audycji muzycznych Szkoły YAMAHA  oraz comiesięcznych koncertów Agencji Artystycznej Silesia. 

      Znalezione obrazy dla zapytania cała polska czyta dzieciomPrzedszkole uczestniczy również w programie "Cała Polska Czyta Dzieciom", poprzez codzienne czytanie w przedszkolu, poznanie literatury dzieciecej, spotkania w Bibliotece Miejskiej na zajęciach głośnego czytania i zajęciach warsztatowych  "Klubu czytających rodziców".

      Ważnym elementem realizacji naszej koncepcji pracy jest realizacja programu zdrowotnego,Znalezione obrazy dla zapytania wiem co jem plakat odbywająca sie poprzez realizację działań  promujących zdrowe odżywanie, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zajęć zdrowotno-ekologicznych "Zielony listek" zachęcających całą rodzinę do zdrowego stylu życia oraz postaw proekologicznych.

      Realizację naszego programu wychowania zdrowotnego wspomaga udział naszego przedszkola w innych programach ogólnopolskich, które uatrakcyjniają realizację treści programowych i zachęcają do udziału również Rodziców . Oto one: