• Kadra Pedagogiczna

     • Zajęcia religii

     • Zajęcia religii to zajęcia bezpłatne organizowane dla dzieci przedszkolnych w każdym wieku.

      Dzieci uczestniczą w zajęciach na życzenie rodziców, po uzyskaniu ich pisemnej zgody.

      Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut dla dzieci 5-6 letnich i po 15 minut dla dzieci 3-4 letnich.

      GRUPA ŻABKI

      środa od godz. 10:15 do 10:45

      czwartek od godz. 10:15 do 10:45


      GRUPA MRÓWKI

      środa od godz. 10:45 do 11:15

      czwartek od godz. 11:45 do 12:15 


      GRUPA BIEDRONKI

      środa od godz. 9:45 do 10:15

      czwartek od godz. 11:15 do 11:45


      GRUPA MOTYLKI

      środa od godz. 9:30 do 9:45

      czwartek od godz. 10:45 do 11:00 


      GRUPA PSZCZÓŁKI

      środa od godz. 9:15 do 9:30

      czwartek od godz. 11:00 do 11:15  


      Zajęcia z religii prowadzi nauczycielka katechetka zatrudniona w przedszkolu.

      PROGRAM NAUCZANIA

      Mam świadomość, że dzieci  potrzebują aktywnych metod nauczania. Będę uczyć dzieci poprzez zabawę i piosenkę. Nie zabraknie na spotkaniach zabaw ruchowych oraz prostych form teatralnych.

      Wspólna nauka, śpiewy i zabawa uczą integracji z grupą i są dobrym wprowadzeniem do życia społecznego.

      Dziecko w tym wieku pozna najprostsze prawdy wiary, podstawowe gesty liturgiczne oraz proste modlitwy. Spotkania te wprowadzają do spotkań dziecka z Bogiem w rodzinie i we wspólnocie Kościoła.

      Pragnę wykształcić w dziecku chęć poznawania praw wiary i skonfrontować jego wyobraźnię z pięknem liturgii.

      Poznając życie Jezusa dziecko nauczy się naśladować Go w dobroci, którą może potem przenieść do swojego życia rodziny, do życia w grupie rówieśniczej czy w kościele lokalnym. Jednym z moich celów jest też wychowanie do szacunku wobec innych ludzi, symboli religijnych, a nawet pożywienia.

      Pomocą w zrozumieniu treści jest zeszyt ćwiczeń. Każdej katechezie są przyporządkowane odpowiednie czynności,  jakie dziecko ma wykonać na zajęciach (wycinanki, wyklejanki, kolorowanki, itp.)

      Ćwiczenia są wspaniałym uzupełnieniem i utrwaleniem poznanych w ciągu roku prawd.

      Poprzez chronologiczny układ katechez, chcę przygotować wychowanków do przeżywania poszczególnych okresów roku kościelnego. Bloki tematyczne oraz wiele odniesień do świąt obchodzonych w kościele i domu rodzinnym, to duże ułatwienie dla mnie.

      Prawie każdej katechezie towarzyszy piosenka. W zeszycie ćwiczeń znajdują się nowo poznane teksty. Inną formą zapamiętywania i utrwalania nowych treści są wiersze - rymowanki.

      Treści poszczególnych katechez będę odpowiednio modyfikować, zależnie od możliwości grupy, sytuacji poszczególnych wychowanków.

      Każda katecheza prowadzi do Chrystusa, a więc do Kościoła, do parafii, w której dziecko będzie mogło się łatwiej odnaleźć, rozumieć liturgię i w niej uczestniczyć.

      W miarę potrzeby włączę do współpracy rodziców.