• Kadra Pedagogiczna

     • Zajęcia z Logopedą

     •  

      Zajęcia z nauczycielem logopedą są bezpłatne i odbywają się:

      we wtorek od godz. 7:00-10:00, czwartek  od 7:00-12:00 i piątek od 12:30-16:30

      Program zajęć logopedycznych w Miejskim Przedszkolu nr 48 w Katowicach

      1.      Diagnoza logopedyczna, podzielenie dzieci na grupy dyspanseryjne.

      2.      Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywoływania zaburzonych głosek.

      o    Ćwiczenia oddechowe.

      o    Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.

      o    Ćwiczenia emisyjno- głosowe.

      3.      Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy.

      o    Wywołanie głoski w izolacji.

      o    Utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach.

      o    Ćw. utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach wyliczankach, powiedzeniach.

      o    Automatyzacja popr. wymowy w mowie spontanicznej, opow. ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane.

      o    Ćw. utrwalające z wykorzystaniem komputera.

      4.      Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną.

      o    Ćw. stymulujące rozwój słuchu fonemowego.

      o    Ćw. i zabawy z muzyką- logorytmika.

      o    Ćw. stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).

      o    Kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek.

      o    Wyrabianie u dzieci umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, wskazywanie różnic pomiędzy gwarą a językiem literackim,

      o    Ćw. płynności mowy z echokorektorem.

      Nauczyciel logopeda współpracuje z rodzicami w zakresie terapii dziecka i może udzielić indywidualnych konsultacji na umówionym spotkaniu. 

       

      Znalezione obrazy dla zapytania dyzur logopedyDyżury logopedy: 

          

       PIĄTEK OD GODZ. 15:00-16:30

      Kontakt telefoniczny: p.mgr Małgorzata Wojtusiak; tel. 32 2582213