• Kadra Pedagogiczna

     • Kadra Pedagogiczna naszego przedszkola

     • Znalezione obrazy dla zapytania kadra pedagogiczna przedszkolaW naszym przedszkolu zatrudnionych jest 16 nauczycieli, w tym 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczyciel zajęć muzyczno-rytmicznych, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel religii oraz nauczyciele wspomagajacy rozwój dziecka:psycholog, logopeda i rehabilitant.

      Nauczyciele naszego przedszkola stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę pedaggogiczną. 15 nauczycieli legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra. 10 spośród wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu posiada najwyższy stopień awansu zawodowego -stopień nauczyciela dyplomowanego, a pozostali stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego. 4 nauczycieli realizuje obecnie staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie zgodne z wykonywanym przydziałem czynności i przygotowanie pedagogiczne. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają również kwalifikacje w zakresie innych specjalności. 

      Oto nasza kadra pedagogiczna:

      Katarzyna Gawron - dyrektor przedszkola  - studia mgr UŚ - pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe - zarządzanie w oświacie, certyfikat szkolenia "Wygotski w edukacji dzieci","Profilaktyka zdrowotna";

      Grażyna Niemiec - nauczyciel przedszkola - studia mgr WSP TWP pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe UŚ- terapia pedagogiczna i język angielski. studia podyplomowe UŚ- oligofrenopedagogika;

      Jolanta Koza - nauczyciel przedszkola - studia mgr WSP TWP  - wychowanie przedszkolne z logopedią;

      Iwona Kurzyk - nauczyciel przedszkola - studia mgr WSP TWP wczesnoszkolna edukacja zintegrowana,  certyfikat szkolenia "Przedszkole przyjazne dla dziecka z cukrzycą";

      Urszula Minta - Stanisławska - nauczyciel przedszkola -  studia mgr UŚ - nauczanie początkowe, studia podyplomowe - zarządzanie w oświacie;

      Marta Nowosad - nauczyciel przedszkola -  studia mgr WSP TWP -wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z przedszkolną  i logopedia, studia podyplomowe WSE - terapia pedagogiczna z arteterapią;

      Beata Pilch - nauczyciel przedszkola - studia mgr UŚ - pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe WSE - terapia pedagogiczna z arteterapią;

      Marzena Kopeć - nauczyciel przedszkola - studia mgr UŚ - pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe IDN - pedagogika sztuki-plastyka.

      Gabriela Śliwa - nauczyciel przedszkola - studia mgr WSP TWP pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe UŚ - oligofrenopedagogika, certyfikat szkolenia "Przedszkole przyjazne dla dziecka z cukrzycą";

      Katarzyna Sławek - nauczyciel przedszkola, studia mgr UŚ edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, UŚ edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-studia podyplomowe

      Bożena Kłek -nauczyciel psycholog -  studia mgr UŚ- psychologia, certyfikat szkolenia "Profilaktyka dysleksji", "Terapia systemowa rodzin", "Praca z dzieckiem z ADHD";

      Małgorzata Wojtusiak - nauczyciel logopeda -studia mgr UŚ - wychowanie przedszkolne, studia podyplomowe WSP.- logopedia , studia podyplomowe UŁ - neurologopedia;

      Ratnasiri Suriya Arachchige Don - nauczyciel języka angielskiego - studia licencjackie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych  - język angielski; studia  mgr AE -ekonomia.

      Katarzyna Herba - nauczyciel przedszkola- studia mgr UŚ - edukacja wczesnoszkolna, studia licencjackie Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu - wychowanie przedszkolne z muzyką.

      Joanna Tracz - nauczyciel rehabilitant - studia mgr WSP TWP pedagogika, studia podyplomowe AWF gimnastyka korekcyjna, studia podyplomowe UŚ - wychowanie przedszkolne;

      Sylwia Stempin - nauczyciel katecheta, Papieska Akademia w Krakowie

      Karin Małowicz - studia mgr UŚ wydział pedagogiczno-artystyczny, wychowanie muzyczne

      Ponadto nauczyciele systematycznie uczestniczą w szkoleniach pogłębiających ich wiedzę:

      • Pomoc psychologiczno-pedaggogiczna w przedszkolu.
      • Twórcze działania nauczyciela w edukacji językowej.
      • Standardy pracy nauczyciela w świetle nowych wymagań.
      • Jezyk, literatura, wychowanie.
      • ADHD - jak pomóc rodzicom i dziecku.
      • Edukacja regionalna.
      • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
      • Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotno - żywieniowych.

       

      pomagających w rozwiązywaniu problemów wychowawczych we współpracy z rodzicami:

      • Praca z dzieckiem sprawiajacym kłopoty wychowawcze.
      • Jak rozmawiać z rodzicami o wychowaniu seksualnym dziecka.
      • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera.
      • Podstawowe prawa dziecka.
      • Komunikacja z dzieckiem w sytuacji konfliktu.
      • Dojrzałość szkolna 6-latka.
      • Budowanie współpracy z rodzicami.
      •  

      oraz zapoznających z nowymi metodami i formami pracy w przedszkolu:

      • Muzyczno-plastyczne kalendarium uroczystości w przedszkolu,
      • Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu,
      • Metody nauki czytania.
      • Aktywność fizyczna-zabawy i gry ruchowe.
      • Wspomaganie rozwoju umysłowego - edukacja matematyczna,zabawy paluszkowe.
      • Alternatywna droga do nauki czytania - metoda I. Majchrzak.
      • Jesienno-zimowe zabawy muzyczno-plastyczne.
      • Edukacja matematyczna dzieci wg prof. E.Gruszczyk -Kolczyńskiej.

       

       

      Znalezione obrazy dla zapytania kadra pedagogiczna przedszkola