• Motylki

     • Ramowy rozkład dnia

     • GRUPA - „MOTYLKI”
      Grupa pracuje w godzinach od 7:30 do 16:30
       
      7:30 – 8:30 schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne nauczycielki z
                              dziećmi, zabawy ruchowe, czynności higieniczne,    
                               przygotowanie do śniadania.
       
      8:30 – 9:15 I śniadanie, czynności higieniczne – mycie zębów,
                               przygotowanie do zajęć.
       
      9:15 – 9:45 organizowanie sytuacji  edukacyjnych stymulujących  różne
                              formy aktywności dzieci
                             ( umysłowa, społeczna, muzyczna, plastyczna), zabawy ruchowe, twórcze i badawcze.
       
      9:45 – 10:15 pobyt na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki, obserwowanie przyrody
                                 z uwzględnieniem zmian zachodzących w cyklu czterech pór roku, gry i zabawy
                                dydaktyczne,
                                 zabawy ruchowe na sali gimnastycznej
       
      10:15  – 11:30 tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej zabawy, wspólne
                                    porządkowanie zabawek, zabiegi higieniczne.
       
      11:30 – 12:00 II śniadanie, pokonywanie uprzedzeń do niektórych potraw
       
      12:00 – 13:45   relaks przy muzyce, słuchanie utworów literackich czytanych przez
                                    nauczycielkę, , zabiegi higieniczne,  przygotowanie do obiadu.
       
      13:45 – 14:00 głośne czytanie literatury dziecięcej
       
      14:00 – 14:30 obiad, wyrabianie nawyków  higieniczno – kulturalnych, związanych ze spożywaniem
                                    posiłku.
       
      14:30 – 16:30 rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne nauczycielki z dziećmi, prowadzenie
                                    obserwacji pedagogicznej.