• Zajęcia dodatkowe

     • Klub czytających Rodziców

     • Znalezione obrazy dla zapytania czytajacy rodzice"KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM"

       

      „Przez odpowiednią literaturę dla dzieci kształtuje się smak przyszłego czytelnika, któremu toruje się drogę do wielkiej poezji, do literatury klasycznej”.

      Jan Brzechwa

                         

       

      "Klub czytających Rodziców" to cykliczne zajęcia podczas których zaproszeni Rodzice czytają dzieciom ulubioną książkę lub bajki terapeutyczne. Przedszkolaki zapoznają się z tekstami literackimi – wierszami, opowiadaniami, baśniami i bajkami dla dzieci. Rozmawiają o nich, oceniają postępowanie bohaterów, dzielą się własnymi wrażeniami nt. wysłuchanych utworów. Spotkania z książką staramy się  uatrakcyjniać  pracami plastycznymi inspirowanymi poznanymi utworami literackimi, a także zagadkami literackimi oraz nauką krótkich rymowanek i wierszyków dla dzieci.

       

      Cele:

      - rozwijanie zainteresowań czytelniczych 
      - czerpanie radości z kontaktu z książką

      - wzbogacanie słownictwa i  wiedzy o otaczającym świecie, ludziach i sobie 
      - poznawanie nowych, ciekawych propozycji literackich dla dzieci

      - odszukiwanie w utworach literackich takich wartości jak dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
      - kształtowanie umiejętności słuchania tekstu ze zrozumieniem i formułowania własnych myśli

      - wyrabiania umiejętności wczuwania się w czyjąś sytuację – empatia 
      - integracja przez wspólną pracę i zabawę

       

      Przykładowe propozycje utworów literackich:

      - baśnie J. Ch.Andersena, baśnie braci Grimm,

      -  wiersze D. Gellner, D. Wawiłow, W. Chotomskiej, J. Tuwima,

      J. Brzechwy
      - propozycje literackie wskazane przez dzieci

      - propozycje literackie wybrane na bieżąco przez prowadzącego

      Zajęcia te będą wspierać akcję "Cała Polska czyta dzieciom" oraz zachęcać do czytania dzieciom w domu.