• Rada Rodziców

     • Bieżące informacje!

     •           

       

        Na ostatnim posiedzeniu tj. 06.09.2022r. Rada Rodziców dokonała wyboru organów Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 oraz przyjęła sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w roku poprzednim:   

      Następnie Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie gromadzenia składek, które będą gromadzone przez wpłatę gotówkową u skarbnika oddziału, za pokwitowaniem na druku KP. Wysokość dobrowolnych składek wynika ze złożonych deklaracji rodziców.

       Ponadto Rada Rodziców zaakceptowała harmonogram wyjść dzieci na imprezy poza przedszkolem (udział w przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych, koncertach, warsztatach, konkursach, przeglądach).

      W terminie do 15.11.2022r. Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola podejmie decyzję o terminie przerwy wakacyjnej w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023, uwzględniając deklaracje ogółu Rodziców.

      Rada Rodziców przedyskutowała wydatki budżetowe na  rok szkolny 2022/2023 i podjęła decyzję o:

      • zakupie kserokopiarki  (refundacja z pozostałych z roku poprzedniego środków finansowych)
      • zaopatrzeniu grup w pomoce dydaktyczne,
      • zakup upominków dla dzieci z okazji Mikołaja, zakończenia roku przedszkolnego,
      • zakup nagród do konkursów przedszkolnych
      • doposażenie przedszkola 

      Zaplanowano również formy wspierania przedszkola poprzez :

      • zbiórkę surowców wtórnych ( zakrętki, opakowania po kleju AMOS),
      • zbiórkę zbędnych pomocy dydaktycznych (gry, układanki) i zabawek od rodziców i osób zaprzyjaźnionych.

       

      Obecnie wpływy w poszczególnych grupach wynoszą:

      "Mrówki":        1 170,00 zł

      "Żabki":              930,00 zł

      "Biedronki":    1 901,00 zł 

      "Motylki"         2 100,00 zł

      "Pszczółki":    1 660,00 zł

      Dziękujemy Rodzicom za dokonanie wpłat, a  Rodziców, którzy zadeklarowali wpłaty na fundusz Rady Rodziców prosimy o dokonanie wpłat u skarbnika grupy.

      Znalezione obrazy dla zapytania podziękowanie dla rodziców przedszkole