• Kadra Pedagogiczna

     • Zajęcia z Psychologiem

     •  

             Zajęcia z psychologiem są w naszym przedszkolu bezpłatne. Odbywają się w poniedziałki od godz. 7:30-15:30,               wtorek 7:30-10:30 w małych grupach terapeutycznych (do pięciorga dzieci). Program pracy dostosowany jest do wieku, możliwości oraz potrzeb rozwojowych każdego dziecka. Prowadzone przez panią psycholog gry i zabawy oraz działania terapeutyczne służą rozwiązywaniu problemów emocjonalnych,wychowawczych, edukacyjnych dzieci oraz rozwijają ich mocne strony.

      Wysokie kompetencje,doświadczenie zawodowe oraz wrażliwość na problemy dzieci pani psycholog sprawiają, że dzieci lubią te zajęcia i czują się dowartościowane.

      W bieżącym roku szkolnym pani psycholog dodatkowo  prowadzi raz w tygodniu zajęcia w grupie dzieci sześcioletnich p.t. „Wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej”. Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać uczucia, radzić sobie z trudnymi uczuciami (złością i lękiem) oraz zdobywają potrzebne kompetencje społeczne. Zajęcia te umożliwiają również psychologiczne interweniowanie w naturalnych warunkach funkcjonowania grupy rówieśniczej. Będą prowadzone do czasu osiągnięcia przez dzieci wysokiego poziomu zachowań prospołecznych.

      Rodzice mogą co miesiąc skorzystać z konsultacji psychologicznych. Istnieje również możliwość umówienia się z panią psycholog w innym terminie, jeśli wymaga tego sytuacja; wystarczy zgłosić taką potrzebę Pani Dyrektor lub Wychowawczyni grupy.

       

      Dyżury psychologa p. mgr Bożeny Kłek: 

      PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 14:30-15:30

      Kontakt telefoniczny: p.mgr Bożena Kłek; tel. 500041166