• Biedronki

     • Ramowy rozkład dnia

     • GRUPA - „BIEDRONKI”Znalezione obrazy dla zapytania biedronki

      Grupa pracuje w godzinach od 7:30 do 18:00

      7:30 – 8:30 schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne nauczycielki z              

                               dziećmi, zabawy ruchowe, czynności higieniczne, przygotowanie

                               do śniadania.

      8:30 – 9:00 I śniadanie, pokonywanie uprzedzeń do niektórych potraw,

                               czynności higieniczne – mycie zębów, przygotowanie do zajęć.

      9:00 – 9:45 organizowanie sytuacji  edukacyjnych stymulujących  różne formy aktywności dzieci

                               (umysłową, społeczną, muzyczną, plastyczną ) zabawy ruchowe, twórcze i badawcze.

      9:45 – 10:30 pobyt na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki, obserwowanie przyrody

                                 z uwzględnieniem zmian zachodzących w cyklu czterech pór roku, zabawy ruchowe na

                                sali gimnastycznej

      10:30 – 11:30 tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej zabawy, wspólne

                                     porządkowanie zabawek, zabiegi higieniczne.

      11:30 – 12:00 II śniadanie

      12:00 – 12:45 odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie utworów literackich czytanych przez

                                    nauczycielkę.

      12:45 – 13:45 kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zabawy ruchowe w ogrodzie

                                   przedszkolnym, zabawy w małych grupach, przygotowanie do obiadu.

      13:45 – 14:00 głośne czytanie literatury dziecięcej

      14:00 – 14:30 obiad, wyrabianie nawyków  higieniczno – kulturalnych, związanych ze spożywaniem

                                     posiłku.

      14:30 – 15:30 tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i

                                    zainteresowania, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

      15:30 – 18:00  Rozchodzenie się dzieci, utrwalenie wiadomości zdobytych w ciągu dnia,

                                     prowadzenie   obserwacji pedagogicznej.